ДАРГЫН ТУШААЛ

2019-01-12Эрх зүйн актын биелэлтийг хариуцуулах, графикт мэдээ, тайлан явуулах хуваарь батлах тухай
2019-01-11Ажлын хэсэг байгуулах
2019-01-11Байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод мэдээллэх ажлын хэсэг томилох тухай
2019-01-10Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай
2019-01-09Архивын баримтын тооллого зохион байгуулах тухай
2019-01-09Ёс зүйн хороош шинэчлэн байгуулах тухай
2019-01-09Газрын даргын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
2016-05-12Мөнгөн шагнал олгох тухай
2016-05-10Тусламж олгох тухай
2016-05-02Төлөвлөгөө батлах тухай
2016-04-29Тусламж олгох тухай
2016-04-25Хөрөнгө гаргах тухай
2016-04-22БҮТЭЦ ОРОН ТОО ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
2016-04-06ажлын хэсэг байгуулах тухай
2016-04-05ажлын хэсэг байгуулах тухай
2016-04-04Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай
2016-03-30Ажлын хэсэг томилох тухай
2016-03-29Мөнгөн шагнал олгох тухай
2016-03-25Хөрөнгө гаргах тухай
2016-03-20Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР