ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд салбарын шинжлэх ухаан, технологи, орон зайн менежментийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, төрийн байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулж, хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлэн төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй, чанартай хүргэж, ая тухтай амьдрах болон иргэн, аж ахуй нэгжийн баялаг бүтээх эрхийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР