МОНГОЛ УЛС GNSS БАЙНГЫН АЖИЛЛАГААТАЙ СУУРИЙН СТАНЦ НОРМ БА ДҮРЭМТЭЙ БОЛНО

2023-01-30
МОНГОЛ УЛС GNSS БАЙНГЫН АЖИЛЛАГААТАЙ СУУРИЙН СТАНЦ НОРМ БА ДҮРЭМТЭЙ БОЛНО
Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр навигацийн хиймэл дагуулаар байршил тодорхойлох /Global Navigation Satellite System/ төр хувийн хэвшлийн нийт 65 станц ажиллаж байна.
GNSS-ийн өгөгдлийг цуглуулах, хадгалах, хамгаалах, хэрэглэгчдэд түгээх нэгдсэн солбицлын тогтолцоонд олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн форматын өгөгдлөөр хангах тэдгээрийн үйл ажиллагаа, хариуцах эрх үүргийг эзэнжүүлэх зэрэг хэрэгцээ шаардлагуудад тулгуурлан байнгын ажиллагаатай суурин станц /БАСС/ байгуулах болон ашиглах техникийн баримт бичгийг шинэчлэн боловсруулж байна.
Та бүхэн тус газраас боловсруулж буй GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай суурин станцын норм ба дүрмийн төсөлтэй лоорхи линкээр танилцаад саналаа өгнө үү.
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР