Үйл ажиллагаа

2015-08-17Газар эзэмших гэрчилгээ нөхөн олгоход бүрдүүлэх материал
2015-08-13Газар өмчилж авахад бүрдүүлэх материал
2015-08-12Шинээр газар эзэмшихэд бүрдүүлэх материал
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР