Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаанд урьж байна.

2018-02-15

Амгийн 2018 оны Газар зохион байгуулалтын 1 дүгээр хавсралт, аймгийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ны А/87 тоот дугаар захиражийг үндэслэн дор дурдсан байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нээлттэй дуудлага худалдааг зарлаж байна.

 1. Дуудлага худалдааны хэлбэр: Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын дагуу доорх газарт дуудлага худалдаа явагдана.
 2. Доорх газрыг 15 жилийн хугацаагаар эзэмшүүлэх.
 3. Дуудлага худалдааны ерөнхий зүйл
 •  

Газрын байршил

Газрын хэмжээ

 •  

Газрын зориулалт, Анхны үнэ

 • төг/

Эзэмшүүлэх газрын тойм зураг

 •  
 1.  

Ховд аймаг Жаргалант сум Бугат баг Тоскын 120 айлын зүүн талд

 

 

 1.  

 

 

Орон сууц, Хаус хороолол

 1.  

 1. 398063.5783, 5315544.7119

2. 398001.1275,

 1.  

3. 398004.6767

5315611.7859

4. 398067.5882

5315605.8870

 

 1. Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг бүртгэх хугацаа 2018 оын 03 дугаар сарын 12-ны 10 цаг 00 минутаас эхлэн 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны 14 цаг 30 минут хүртэл бүртгэнэ.
 2. Материал хүлээж авах: Материалыг битүүмжилсэн байдлаар ГХБХБГ-ын 202 тоот өрөөнд хүлээн авна.
 3. Дуудлага худалдаанд ялагчыг тодруулах журам: Дуудлага худалдаанд хамгиийн өндөр үнийн санал хэлсэн оролцогч ялагч болох бөгөөд ялагч нь дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хугацаанд нь ирүүлж, дэнчин болон тэмдэгтийн хураамжыг төлсөн, дуудлага худалдааны дэг журмыг зөрчөөгүй байна.
 4. Дуудлага худалдаа эхлэх: Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барлига хот байгуулалтын 3 давхрын хурлын танхимд 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны 15 цаг 00 минутад эхлэнэ.

Холбоо барих утас: 70434018, ГХБХБГ

Ховд аймаг                 2018.02.15

Дуудлага худалдаанд оролцогчдын бүрдүүлэх  материал

Дуудлага худалдаанд оролцогчид дараахь материал бүрдүүлж дуудлага худалдааны бүртгэлийн хайрцагт хийнэ.

Үүнд:

 1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт
 2. Аж ахуйн нэгж байгууллагын гэрчилгээг наториатоор гэрчлүүлсэн хуулбар, ААН байгууллагын  итгэмжлэл, итгэмжлэгдсэн оролцогчийн иргэний үнэмлэхийг наториатоор гэрчлүүлсэн хуулбар
 3. Иргэн бол иргэний үнэмлэхний наториатоор гэрчлүүлсэн хуулбар
 4. Аж, ахуй нэгж, албан байгууллага дуудлага худалдаанд оролцохдоо оролцогчийн хураамж 10000 төгрөгийг тушаана.
 5. Иргэн дуудлага худалдаанд оролцохдоо оролцогчийн хураамж 5000 төгрөгийг тушаана.
 6. Дуудлага худалдаанд оролцогч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага зөвлөхтэй оролцож болно. Зөвлөхийн иргэний үнэмлэхийг наториатоор гэрчлүүлсэн хуулбар,зөвлөхийн хураамж 5000 төгрөгийг тушаана.
 7. Дуудлага худалдааны анхны үнийн 10  %-тай тэнцүү дэнчингийн мөнгийг Төрийн сангийн  160029401 тоот дансанд тушаасан квитанц, дуудлага худалдаанд ялаагүй оролцогчийн дэнчинг ямар нэгэн шимтгэлгүй буцаан олгоно. Ялсан оролцогчийн дэнчинг худалдан авсан эрхийн гэрчилгээний үнэд оролцуулан тооцно.
 8. Дээрхи баримтуудыг дугтуйнд хийж битүүмжлэн, бүртгүүлсний дараагаар  бүртгэлийн хайрцагт хийнэ.
 9. Ялагч хуанлийн 14 хоногийн дотор төлбөрөө бүрэн хийсний дараа газар, эзэмшүүлэх тухай Засаг даргын шийдвэр гарна. Бүрэн төлөөгүй тохиолдолд дуудлага худалдааны зарчмаар шийдвэрлэнэ.

 

Газрын байршил

Газар эзэмших зориулалт

Газрын талбайн хэмжээ

/м2/

Газар эзэмших,ашиглах хугацаа

Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/

1

Жаргалант сум Бугат багийн Тоскын 120 айлын зүүн талд

Орон сууц, хаус хороолол

4000

15-60

1500000


 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг;  Ховд аймгийн Жаргалант сум Магсаржав баг 

ГХБХБГ-ын 2 давхард байрлах 202,204 тоот өрөөнд ирж авна уу

Харилцах утас:, 70434018

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР