Багийн инженерийн шугам сүлжээний ажил

2019-10-29

Ажлын нэр, байршил: Багийн инженерийн шугам сүлжээний ажил/ Жаргалан сум/
Гүйцэтгэгч: ‘’Ховдын өргөө ххк’’
Зураг төсвийг: ‘’Дээд тивXxk’’
Ажлын явц: 90%
Хийгдэж буй ажил: худгийн ажил
Санхүүжилт: улсын төсөв
Хяналт хийсэн: БХТ- ББтех- хяналтын инженер Б.Хатанболд ГХБХБГ-БХБХ-ийн мэргэжилтэн Д. Эрдэнэбат

 

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР