Албадан буулгах ажлыг зохион байгуулан хийж байна.

2019-08-29

Жаргалант сумын нутаг дэвсэрт хот хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг зөрчин зөвшөөрөлгүй газарт татсан хашааг аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу ГХБХБГ, Жаргалант сумын ЗДТГ, Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрууд хамтран албадан буулгах ажлыг зохион байгуулан хийж байна.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР