Аймгийн Татварын хэлтэс, ГХБХБГ санал солилцлоо.

2019-01-24

Аймгийн ГХБХБГ-аас 2019 онд “Иргэдэд ил тод, нээлттэй-хамтын ажиллагаа”-ны жил болгон зарлаж энэ ажлын хүрээнд аймгийн Татварын хэлтсийн Орлогын тасгийн дарга, байцаагч нартай уулзаж иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын газрын төлбөрийн ногдуулалт, төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг хамтран зохион байгуулах,  газрын төлбөр төлөгч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын хамтарсан мэдээллийн сан үүсгэх талаар санал солилцов. Уулзалтын үр дүнд татварын байцаагч, газрын мэргэжилтэнүүдтэй хамтран татвар ногдуулалтын нэгдсэн судалгаатай болж, хууль тогтоомжийн хүрээнд газрын төлбөр, татварыг бодит болгож айл өрх, албан байгууллагын газрын төлбөр,татварыг хураах ажлыг зохион байгуулахаар болов

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР