Эрх зүйн актын биелэлтийг хариуцуулах, графикт мэдээ, тайлан явуулах хуваарь батлах тухай

2019-01-12
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР