ӨМЧЛӨЛ, ЭЗЭМШИЛ

2017-04-10Газар өмчлөх өргөдлийн маягт
2015-05-01Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ
2015-05-01Газар эзэмших ашиглах өргөдлийн маягт
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР