ЦЭЦЭГ

2019-05-30Цэцэг сумын Газрын даамал П.Даваасүрэнгийн 2019 оны 5 сарын хийсэн ажлын тайлан
2019-01-29ЦЭЦЭГ СУМЫН ГАЗРЫН ДААМЛЫН 2018 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН,
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР