ХОВД

2019-03-06ХОВД СУМЫН ГАЗРЫН ДААМЛЫН НЭГ, ХОЁРДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР